top of page

in organisaties
Lichtvoetig werken

Training en coaching in mens-en-werk

Op haar laptop

Hoe geef je vorm aan collegiaal contact in deze tijd waarin steeds meer thuis gewerkt wordt? Wanneer ervaar jij contact? Aan welke vorm van contact met collega's heb jij behoefte? Weet jij wat je collega's/medewerkers prettig vinden? En hoe zit het met externen?

Voor de één gaat contact over goed inhoudelijk kunnen sparren. Voor de ander is het een gevoelskwestie, waarbij zintuigen en lichaamstaal een rol spelen. Ben je onthand in een digitale omgeving? Of kom je tot je recht? Wat telt voor jou het meest in je werk - het menselijk contact of de inhoud? 

 

Deze tijd roept nieuwe vragen op over contact - zowel het contact met jezelf als dat met collega's als externen. 

  • Wanneer en waarvoor ga je naar kantoor? Onder welke condities zit je goed in je vel? Waar laad je van op? Waar loop je bij leeg?  Waar en hoe voel je je motivatie en je inspiratiebron/ levensbron?

  • Wat geeft jou een WIJ-gevoel? Wanneer hoor je erbij? Hoe voel je je verbonden met je werkomgeving?

Lichtvoetig.nl onderzoekt met organisaties het thema contact. 

contact met een ander

Luisteren naar elkaar ​

Contact is er altijd gelijktijdig op twee niveaus: verbaal en non-verbaal. Naast de inhoud van woorden speelt de expressie van de spreker een grote rol. Toon, klank, gebaren. Daar reageer je op, al ben je je dat niet altijd bewust. De uitstraling en expressie kleuren je waarneming en beoordeling van de gesproken woorden. Ze wegen zwaar in hoe je het contact met iemand ervaart.
Hoe luister je? Voel je je veilig of ben je getriggerd? Wil je afstand, vechten of vluchten? Neig je tot aanvallen of verdedigen? Kunnen jullie elkaar zien en horen? Hoe kan je je tweetaligheid (NB lichaamstaal en gesproken taal) bewust hanteren om betere verbindingen te krijgen?         ​​

contact met jezelf

Luisteren naar je lichaam

Hoe herken je of je contact met iemand hebt? Interessant genoeg moet je daarvoor contact met jezelf hebben. Je lichaam reageert op iedere situatie en iedere interactie. Het geeft voortdurend commentaar in de vorm van signalen. Spanning of ontspanning. Energie of vermoeidheid. Vertrouwen of ongemak. Een klik of een ergernis. Gevoelens en emoties. Als je je bewust bent van die signalen, heb je extra tools om je contacten te optimaliseren. 
Je lichaam is een feedbacksysteem vol waardevolle informatie . 
bottom of page